گروه مورد نظر را انتخاب کنید
کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن
کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر دریا
کنوانسیون رامسر(میثاق بین المللی حفاظت از تالابها)
کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل مرکب بین المللی کالا (کنوانسیون 24 مه 1980 ژنو)
کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی
کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاح های باکتریولوژیک(بیولوژیک) و سمی و انهدام این سلاح ها
کنوانسیون منع گسترش ، تولید ، انباشت و بکارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها
کنوانسیون میراث معنوی
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
کنوانسیون منع شکنجه و رفتار با مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقییر کننده
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها
کنوانسیون توسعه منابع انسانی
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
کنوانسیون حقوق کودک
کنوانسیون ورود موقت(آ.ت.آ)
متن اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلا
اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی
اعلامیه جهانی حقوق بشر
کنوانسیون بین المللی نجات دریایی
پیمان منع تولید و تکثیر سلاحهای هسته ای
کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان - 28 جولای1951 ژنو
کنوانسیون تجسس و نجات دریایی
کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتیها
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973
کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان
کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974
پروتکل 1988 مربوط به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ،1974
اساسنامه آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی
کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون
اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه
کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده های آلی پایدار
کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین
کنوانسیون بین المللی آمادگی ، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی
‌کنوانسیون تنوع زیستی
کنوانسیون سازمان بین المللی آب نگاری ( هیدروگرافی)
قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه
آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران
پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی
قانون اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT)
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون ورزش دانشگاههای آسیا
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی
قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ‌مصوب 1343.7.21
قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات
قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ 8)
قانون کنوانسیون مسئولیت بین المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی
کنوانسیون بین المللی کانتینر های ایمن مصوب سال 1972 مبلادی برابر با سال 1351 هجری شمسی
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری
کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی
کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا
کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی مصوب 2001 میلادی (برابر با 1380 هجری‌شمسی)
قانون تصویب اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی و پروتکل های مربوطه به آن و اجازه تسلیم اسناد مصدقه آنها به دارالانشاء جامعه ملل
قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب 1972
کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک
کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد
قانون منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار
قانون تصویب تشریفات (پروتکل) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگیناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیونچهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو مربوط به یکسان کردن برخی ازمقررات حمل ونقل هوائی بین المللی
کنوانسیون گوادالاخارا 18 سپتامبر1961
قانون موافقتنامه همکاری درخصوص آب و هواشناسی دریای خزر
کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی(1966)
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا مورخ دهم دسامبر ۱۹۸۲
پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
منشور سازمان ملل متحد
قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا
قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ
قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی ‌مورخه 12 اوت 1949